1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az Adatkezelési Szabályzat a “Tanita” Török Anita EV webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során, illetve az azt megelőző regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA
A vevő a webáruházban történő regisztrálással elfogadja a általános szerződés feltételeit (ÁSZF), és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez is.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A “Tanita” Török Anita EV a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

4. AZ ADATKEZELŐ
A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, a “Tanita” Török Anita EV (székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 112. Adószám: 49929647-2-39) kezeli.
Elérhetőségek
Postai úton: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 112.
E-mailben: info@tanitawebshop.hu
Telefon: +36 30 467 4254 munkaidőben hívható: 8.00 – 16.30 óra között

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI
A “Tanita” Török Anita EV a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, valamint az árut szállító vállalkozás férhet hozzá. Ez utóbbi esetben az áruszállító a szállítási címet és a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg.
A fentieken túlmenően a “Tanita” Török Anita EV jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

6. COOKIE
A cookie kisebb adatállomány, amelyet a “Tanita” Török Anita EV a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő, személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a “Tanita” Török Anita EV nem adja át harmadik személy részére.

7. REGISZTRÁCIÓS ADATOK
A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik fél részére semmilyen esetben nem adja át.

8. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
A Terracotta Magyarország Kft.-vel történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
– e-mailben info@tanitawebshop.hu e-mail címre vagy
– levélpostai küldemény útján a 18296 Monostorapáti Petőfi utca 112. postacímre.

9. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Adatkezelési szabályzat 8. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.
A “Tanita” Török Anita EV az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja.

10. JOGORVOSLAT
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával első sorban forduljon az adatkezelőhöz, ennek eredménytelensége esetén a felügyeleti szervhez:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.